Publication


Chlon-Dominczak, Agnieszka and Magda, Iga
Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespolu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP
2013, Kancelaria Prezydenta RP,
RIS, BibTex

Reference


@techreport{Chlon-Dominczak2013,
  author = "Chlon-Dominczak, Agnieszka and Magda, Iga",
  title = "Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespolu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy Kancelarii Prezydenta RP",
  year = 2013,
  institution = "Kancelaria Prezydenta RP"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.