Publication


De Jong Gierveld, J. and Latten, J.
Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties.
Bevolkingstrends, 2008
JabRef BibTex, Abstract
Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties vooral een optie zijn voor middelbare tot wat oudere personen die een echtscheiding hebben meegemaakt, in een stedelijke omgeving wonen en al enkele jaren ervaring hebben met een latrelatie. Een fors toenemend aantal ouderen, een toenemend aantal gescheidenen en meer mensen in een stedelijke omgeving zullen een positief effect hebben op het aantal latrelaties in Nederland. Alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen die in eerste instantie voor een latrelatie kiezen, zien zo’n relatie vaker als overgangsfase.

Reference


@article{DeJongGierveld2008a,
  author = {De Jong Gierveld, J. and Latten, J.},
  title = {Incidentie en achtergronden van transitionele en duurzame latrelaties.},
  year = {2008},
  journal = {Bevolkingstrends},
  volume = {3},
  pages = {29-38},
  timestamp = {26.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  abstract = {Met gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003 van het CBS en panelgegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study kan worden aangetoond dat duurzame latrelaties vooral een optie zijn voor middelbare tot wat oudere personen die een echtscheiding hebben meegemaakt, in een stedelijke omgeving wonen en al enkele jaren ervaring hebben met een latrelatie. Een fors toenemend aantal ouderen, een toenemend aantal gescheidenen en meer mensen in een stedelijke omgeving zullen een positief effect hebben op het aantal latrelaties in Nederland. Alleenstaande moeders met thuiswonende kinderen die in eerste instantie voor een latrelatie kiezen, zien zo’n relatie vaker als overgangsfase.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.