Publication


Thomas Hansen and Britt Slagsvold
Likestilling hjemme. [Gender equality in the household]
NOVA, 2012,
URL, JabRef BibTex, Abstract
Rapporten tar et bredt blikk på deling av husholdsoppgaver og holdninger til likestilling i nyere norske landsrepresentative data. Hvordan deles husarbeid og omsorgsarbeid for barn i par i ulike livsfaser? Varierer arbeidsdelingen mellom sosiale klasser og ulike typer bomiljø? Hvor likestillingsvennlige er menn og kvinner i sine holdninger? Hvor sterk er sammenhengen mellom holdninger og arbeidsdeling hjemme? Hva betyr arbeidsdeling for tilfredshet i samlivet og risikoen for samlivsbrudd? Analysene bygger på data fra studien om Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) og Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). LOGG består av 15.000 respondenter i alderen 18–84 år intervjuet i 2007–2008. NorLAG har hatt to runder med datainnsamling (2002–2003 og 2007–2008). 4.000 respondenter i alderen 40–84 år deltok i begge runder.

Reference


@techreport{Hansen2012e,
  author = {Thomas Hansen and Britt Slagsvold},
  title = {Likestilling hjemme. [Gender equality in the household]},
  year = {2012},
  institution = {NOVA},
  month = {Aug},
  url = {http://nova.no/id/25898.0},
  timestamp = {09.01.2015},
  abstract = {Rapporten tar et bredt blikk på deling av husholdsoppgaver og holdninger til likestilling i nyere norske landsrepresentative data. Hvordan deles husarbeid og omsorgsarbeid for barn i par i ulike livsfaser? Varierer arbeidsdelingen mellom sosiale klasser og ulike typer bomiljø? Hvor likestillingsvennlige er menn og kvinner i sine holdninger? Hvor sterk er sammenhengen mellom holdninger og arbeidsdeling hjemme? Hva betyr arbeidsdeling for tilfredshet i samlivet og risikoen for samlivsbrudd?
Analysene bygger på data fra studien om Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) og Den norske panelstudien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). LOGG består av 15.000 respondenter i alderen 18–84 år intervjuet i 2007–2008. NorLAG har hatt to runder med datainnsamling (2002–2003 og 2007–2008). 4.000 respondenter i alderen 40–84 år deltok i begge runder.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.