Publication


Svein Olav Daatland, Per Erik Solem
Aldring og samfunn. [Ageing and society]
Fagbokforlaget, 2011,
URL, JabRef BibTex, Abstract
Alder og aldring dreier seg ikke bare om biologi, men også om psykologiske og sosiale forandringer. Sosialgerontologien er den del av aldersforskningen som studerer nettopp dette. Boka gir kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel, men er like aktuell for dem som er interessert i aldring, eldreomsorg og seniorpolitikk mer generelt. Den tar først for seg grunnlagsproblemer omkring alder og aldersforskning. Dernest følger et antall kapitler om psykologisk og sosial aldring, før perspektivet skifter fra aldring til eldre år. Egne kapitler tar for seg velferd og velferdspolitikk for livsløpet og eldre år, før boka avrundes med et kapittel om døden. Dette er den andre utgaven av boka, og fortsatt den eneste samlede framstillingen på norsk av sosialgerontologien.

Reference


@book{Daatland2011b,
  author = {Svein Olav Daatland, Per Erik Solem},
  title = {Aldring og samfunn. [Ageing and society]},
  year = {2011},
  publisher = {Fagbokforlaget},
  url = {http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245010022},
  timestamp = {12.01.2015},
  edition = {2},
  abstract = {Alder og aldring dreier seg ikke bare om biologi, men også om psykologiske og sosiale forandringer. Sosialgerontologien er den del av aldersforskningen som studerer nettopp dette. Boka gir kunnskaper om aldring og eldre fra en psykologisk og samfunnsvitenskapelig synsvinkel, men er like aktuell for dem som er interessert i aldring, eldreomsorg og seniorpolitikk mer generelt. Den tar først for seg grunnlagsproblemer omkring alder og aldersforskning. Dernest følger et antall kapitler om psykologisk og sosial aldring, før perspektivet skifter fra aldring til eldre år. Egne kapitler tar for seg velferd og velferdspolitikk for livsløpet og eldre år, før boka avrundes med et kapittel om døden. Dette er den andre utgaven av boka, og fortsatt den eneste samlede framstillingen på norsk av sosialgerontologien.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.