Publication


Anna Kyzlinková and Šťastná–Renáta
Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů
2019, Sociológia, 51(4) , 393-419
URL, RIS, BibTex

Reference


@article{Kyzlinková2019a,
  author = "Anna Kyzlinková and Šťastná–Renáta",
  title = "Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských kontextů ",
  year = 2019,
  journal = "Sociológia",
  volume = 51,
  number = 4,
  pages = "393-419",
  month = "Sep",
  url = "https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=788787"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.