Publication


Olga Nešporová
Samostatné bydlení mladých – mezinárodní komparace
2021, FÓRUM sociální politiky,
URL, RIS, BibTex

Reference


@techreport{Nešporová2021a,
  author = "Olga Nešporová",
  title = "Samostatné bydlení mladých – mezinárodní komparace",
  year = 2021,
  publisher = "FÓRUM sociální politiky",
  number = 3,
  url = "https://www.vupsv.cz/wp-content/uploads/2021/03/Nesporova-Olga-Samostatne-bydleni-mladych-%E2%80%93-mezinarodni-komparace-Bulharsko-Cesko-a-Nizozemsko.-FSP_c.-3-2011.pdf"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.