Publication


Daatland, S.O. and Slagsvold, B. and Lima, I.A.
Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar, i syv europeiske land: Hvor langt strekker familiens ansvar seg? [Peoples' opinions about the responsibility of the family and the welfare state in seven European countries]
Samfunnsspeilet, 2009
URL, JabRef BibTex, Abstract
Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar varierer i Europa. På bakgrunn av spørreundersøkelser i et utvalg av land som ligger langs en nord–sør og vest–øst akse i Europa, ser vi i denne artikkelen på forskjellene i holdningene. Utvalget av land er noe uvanlig; det hører ikke til «daglig kost» å sammenlikne Norge med Bulgaria, Russland og Georgia, noe vanligere er det å sammenlikne oss med Tyskland og Frankrike, som også inngår. Utvalget har sammenheng med at disse landene deltar i Generations and Gender Survey (GGS), der dataene hentes fra (United Nations 2005).

Reference


@article{Daatland2009g,
 author = {Daatland, S.O. and Slagsvold, B. and Lima, I.A.},
 title = {Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar, i syv europeiske land: Hvor langt strekker familiens ansvar seg? [Peoples' opinions about the responsibility of the family and the welfare state in seven European countries]},
 year = {2009},
 journal = {Samfunnsspeilet},
 publisher = {Statistics Norway},
 volume = {23},
 number = {1},
 pages = {105-109},
 url = {http://www.ssb.no/ssp/utg/200901/ssp.pdf},
 timestamp = {28.09.2011},
 owner = {Willis-Nunez},
 language = {Norwegian},
 abstract = {Folkemeningen om familiens og velferdsstatens ansvar varierer i Europa. På bakgrunn av spørreundersøkelser i et utvalg av land som ligger langs en nord–sør og vest–øst akse i Europa, ser vi i denne artikkelen på forskjellene i holdningene. Utvalget av land er noe uvanlig; det hører ikke til «daglig kost» å sammenlikne Norge med Bulgaria, Russland og Georgia, noe vanligere er det å sammenlikne oss med Tyskland og Frankrike, som også inngår. Utvalget har sammenheng med at disse landene deltar i Generations and Gender Survey (GGS), der dataene hentes fra (United Nations 2005).}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.