Publication


Dykstra, P. and Mandemakers, J.J.
Verschillen tussen ouders en kinderen in de rapportage van steun en contact
Multi-actor data in survey onderzoek. Bijdragen aat het DANS symposium, kalmijn, M. and Wittenberg, M., 2007,
URL, JabRef BibTex, Abstract
Gegevens over intergenerationele steun en contact in 4.055 ouder-kind dyades afkomstig van de Netherlands Kinship Panel Study zijn gebruikt om verklaringen te toetsen voor rapportageverschillen. De verklaringen richten zich op bronnen van vertekening en onnauwkeurigheid. De resultaten laten geen systematische overschatting zien van steun en contact door ouders vergeleken met kinderen, zoals voorspeld door de generationele inzet-hypothese. Rapportageverschillen blijken wel te kunnen worden toegeschreven aan vertekeningen die samenhangen met een neiging tot zelfvermeerdering, persoonlijke normen op het gebied van familiesteun, ontevredenheid over ontvangen steun en gepercipieerde relatiekwaliteit. Verder blijken laagopgeleide ouders en kinderen minder nauwkeurig te rapporteren dan hoog opgeleide.

Reference


@inproceedings{Dykstra2007,
 author = {Dykstra, P. and Mandemakers, J.J.},
 title = {Verschillen tussen ouders en kinderen in de rapportage van steun en contact},
 year = {2007},
 booktitle = {Multi-actor data in survey onderzoek. Bijdragen aat het DANS symposium},
 publisher = {kalmijn, M. and Wittenberg, M.},
 pages = {47-68},
 month = {Jan},
 url = {http://www.nidi.knaw.nl/Content/NIDI/output/2008/dans-2008-sympubl-03-dykstra.pdf},
 timestamp = {26.04.2012},
 owner = {Barbuscia},
 abstract = {Gegevens over intergenerationele steun en contact in 4.055 ouder-kind dyades afkomstig van de Netherlands Kinship Panel Study zijn gebruikt om verklaringen te toetsen voor rapportageverschillen. De verklaringen richten zich op bronnen van vertekening en onnauwkeurigheid. De resultaten laten geen systematische overschatting zien van steun en contact door ouders vergeleken met kinderen, zoals voorspeld door de generationele inzet-hypothese. Rapportageverschillen blijken wel te kunnen worden toegeschreven aan vertekeningen die samenhangen met een neiging tot zelfvermeerdering, persoonlijke normen op het gebied van familiesteun, ontevredenheid over ontvangen steun en gepercipieerde relatiekwaliteit. Verder blijken laagopgeleide ouders en kinderen minder nauwkeurig te rapporteren dan hoog opgeleide.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.