Publication


Ettlerová, S.
Dostupnost služeb péce o deti predškolního veku [Availability of childcare of pre-school children]
Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je CR státem prátelským k rodine?, 2006,
URL, JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Ettlerova2006,
  author = {Ettlerová, S.},
  title = {Dostupnost služeb péce o deti predškolního veku [Availability of childcare of pre-school children]},
  year = {2006},
  booktitle = {Komplexní rodinná politika jako priorita státu aneb je CR státem prátelským k rodine?},
  month = {Nov},
  url = {http://www.mpsv.cz/files/clanky/5305/Materialy_z_konference_o_rodinne_politice_2006.pdf},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.