Publication


Höhne, S.
Raná fáze rodicovství - péce o deti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]
Práce a péce : Promeny "rodicovské" v Ceské republice a kontext rodinné politiky Evropské unie., Prague, Sociologické nakladatelství, 2008,
JabRef BibTex

Reference


@incollection{Hoehne2008,
  author = {Höhne, S.},
  title = {Raná fáze rodicovství - péce o deti ve vybraných evropských zemích. [Early stage of parenthood - care for children in selected European countries.]},
  year = {2008},
  booktitle = {Práce a péce : Promeny "rodicovské" v Ceské republice a kontext rodinné politiky Evropské unie.},
  publisher = {Prague, Sociologické nakladatelství},
  pages = {105-124},
  timestamp = {27.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  editor = {Krížková, A. and Dudová, R. and Hašková, H. and Ma?íková, H. and Uhde, Z.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.