Publication


Kucharová, V.
K otázce podmín?nosti sla?ování rodiny a zam?stnání individuálními a strukturálními faktory [On Determination of Work-life Balance by Private and Societal Influences]
XXXIX. konference Ceské demografické spole?nosti: Žena a muž v rodin? a na trhu práce [XXXIX. Conference of the Czech Demographic Society: Woman and Man at Home and at the Labour Market], Czech Statistical Office, 2009,
URL, JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Kucharova2009a,
 author = {Kucharová, V.},
 title = {K otázce podmín?nosti sla?ování rodiny a zam?stnání individuálními a strukturálními faktory [On Determination of Work-life Balance by Private and Societal Influences]},
 year = {2009},
 booktitle = {XXXIX. konference Ceské demografické spole?nosti: Žena a muž v rodin? a na trhu práce [XXXIX. Conference of the Czech Demographic Society: Woman and Man at Home and at the Labour Market]},
 publisher = {Czech Statistical Office},
 month = {May},
 url = {http://www.czech-ggs.cz/},
 timestamp = {30.04.2012},
 owner = {Barbuscia},
 editor = {Attachment to “Demografie”, vol.52, no. 1, 2010},
 address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.