Publication


Kucharová, V.
Konfrontace názoru a preferencí s dnešním chováním na pozadí etap rodinného cyklu [Comparison of Opinions and Preferences with Contemporary Behaviour on the Background of Family Cycle Stages]
Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladenými spolecností [Family Policy and Family Style of Living -How Families manage to Cope with the Discrepancy between Family Life Demands and Demands made by Society], Národní centrum pro rodinu, Brno, 2008,
URL, JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Kucharova2008b,
  author = {Kucharová, V.},
  title = {Konfrontace názoru a preferencí s dnešním chováním na pozadí etap rodinného cyklu [Comparison of Opinions and Preferences with Contemporary Behaviour on the Background of Family Cycle Stages]},
  year = {2008},
  booktitle = {Rodinná politika a životní styl rodiny – jak rodiny zvládají rozpor mezi nároky rodinného života a nároky kladenými spolecností [Family Policy and Family Style of Living -How Families manage to Cope with the Discrepancy between Family Life Demands and Demands made by Society]},
  publisher = {Národní centrum pro rodinu, Brno},
  month = {Apr},
  url = {http://www.rodiny.cz/f/Image/fotkyNCR/sbornik_08.pdf},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.