Publication


Merz, E.M.
Zorgen voor je dierbaren. Oudere-kindrelaties gedurende de levensloop.
Demos, bulletin over bevolking en samenleving, 2010
URL, JabRef BibTex, Abstract
De eerste relaties die mensen ontwikkelen zijn die tussen ouder en kind.Het zijn ook vaak de belangrijkste relaties.Ze geven steun en veiligheid in de jeugd maar ook op latere leeftijd.De kwaliteit en balans in hulpuitwisseling van deze relaties kan echter per persoon verschillen en gedurende het leven veranderen, hetgeen gevolgen heeft voor de ontwikkeling,de gezondheid en het welbevinden van kinderen, adolescenten en volwassenen.Met behulp van gegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) zijn kenmerken en veranderingen van ouder-kindrelaties gedurende de levensloop en de associatie met welbevinden onderzocht.

Reference


@article{Merz2010,
  author = {Merz, E.M.},
  title = {Zorgen voor je dierbaren. Oudere-kindrelaties gedurende de levensloop.},
  year = {2010},
  journal = {Demos, bulletin over bevolking en samenleving},
  volume = {26(1)},
  pages = {3-5},
  url = {http://www.nidi.knaw.nl/Content/NIDI/demos/2010/demos-26-03-merz.pdf},
  timestamp = {26.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  abstract = {De eerste relaties die mensen ontwikkelen zijn die tussen ouder en kind.Het zijn ook vaak de belangrijkste relaties.Ze geven steun en veiligheid in de jeugd maar ook op latere leeftijd.De kwaliteit en balans in hulpuitwisseling van deze relaties kan echter per persoon verschillen en gedurende het leven veranderen, hetgeen gevolgen heeft voor de ontwikkeling,de gezondheid en het welbevinden van kinderen, adolescenten en volwassenen.Met behulp van gegevens uit de Netherlands Kinship Panel Study (NKPS) zijn kenmerken en veranderingen van ouder-kindrelaties gedurende de levensloop en de associatie met welbevinden onderzocht.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.