Publication


Paloncyová, J. and Svobodová, K.
Výsledky výzkum? VÚPSV v oblasti pé?e o d?ti p?edškolního v?ku. [The research results of RILSA in caring for children of preschool age].
Konference k projektu Šance rodin? i zam?stnání: Alternativní formy pé?e o d?ti [Conference of the Project Chance of family and employment: The alternative forms of childcare], 2011,
JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Paloncyova2011a,
  author = {Paloncyová, J. and Svobodová, K.},
  title = {Výsledky výzkum? VÚPSV v oblasti pé?e o d?ti p?edškolního v?ku. [The research results of RILSA in caring for children of preschool age].},
  year = {2011},
  booktitle = {Konference k projektu Šance rodin? i zam?stnání: Alternativní formy pé?e o d?ti [Conference of the Project Chance of family and employment: The alternative forms of childcare]},
  month = {Apr},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.