Publication


Paloncyová, J. and Svobodová, K.
Výsledky výzkum? VÚPSV v oblasti pé?e o d?ti p?edškolního v?ku. [The research results of RILSA in caring for children of preschool age].
2011, Konference k projektu Šance rodin? i zam?stnání: Alternativní formy pé?e o d?ti [Conference of the Project Chance of family and employment: The alternative forms of childcare],
RIS, BibTex

Reference


@inproceedings{Paloncyova2011a,
  author = "Paloncyová, J. and Svobodová, K.",
  title = "Výsledky výzkum? VÚPSV v oblasti pé?e o d?ti p?edškolního v?ku. [The research results of RILSA in caring for children of preschool age].",
  year = 2011,
  booktitle = "Konference k projektu Šance rodin? i zam?stnání: Alternativní formy pé?e o d?ti [Conference of the Project Chance of family and employment: The alternative forms of childcare]",
  month = "Apr"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.