Publication


Št'astná, A.
Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy p?i studiu životních drah – keynote speaker [Studying life histories with data from quantitative surveys]
2011, Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy [Life histories in quantitative and qualitative perspective],
URL, RIS, BibTex

Reference


@inproceedings{Stastna2011c,
  author = "Št'astná, A.",
  title = "Analýza historie událostí (event history analýza) – možnosti a základní principy p?i studiu životních drah – keynote speaker [Studying life histories with data from quantitative surveys]",
  year = 2011,
  booktitle = "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy [Life histories in quantitative and qualitative perspective]",
  month = "Oct",
  url = "http://www.soc.cas.cz/zivotni-drahy/info/cz/25139/Seminare-a-konference.html"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.