Publication


Št'astná, A. and Paloncyová, J.
První partnerská soužití ?eských muž? a žen [First Partnerships of Czech Men and Women]
Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy [Life histories in quantitative and qualitative perspective], 2011,
JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Paloncyova2011b,
  author = {Št'astná, A. and Paloncyová, J.},
  title = {První partnerská soužití ?eských muž? a žen [First Partnerships of Czech Men and Women]},
  year = {2011},
  booktitle = {Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy [Life histories in quantitative and qualitative perspective]},
  month = {Oct},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.