Publication


Svobodová, K.
Strategie a praktiky slad'ování rodinných a pracovních rolí [Strategies and practices of work-life balance].
XXXIX. Konference ceské demografické spolecnosti: Žena a muž v rodin? a na trhu práce [XXXIX. Conference of the Czech Demographic Society: Woman and Man at Home and at the Labour Market], 2009,
URL, JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Svobodova2009b,
  author = {Svobodová, K.},
  title = {Strategie a praktiky slad'ování rodinných a pracovních rolí [Strategies and practices of work-life balance].},
  year = {2009},
  booktitle = {XXXIX. Konference ceské demografické spolecnosti: Žena a muž v rodin? a na trhu práce [XXXIX. Conference of the Czech Demographic Society: Woman and Man at Home and at the Labour Market]},
  month = {May},
  url = {http://www.czech-ggs.cz/file/95/svobodova_1_2010_demografie.pdf},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our bi-monthly GGP at a glance newsletter.