Publication


Vanderleyden, L. & Callens, M.
Generaties en solidariteit in word en daad
2012,
URL, JabRef BibTex, Abstract
Het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 roept op tot en wil initiatieven ontwikkelen voor een (meer) solidaire samenleving waarin mensen en groepen elkaar op diverse manieren ondersteunen, helpen of bijstaan. De voorliggende studie over generaties en solidariteit van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kadert in dit perspectief. Tevens sluit de studie aan bij het Europees Jaar 2012 over actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.

Reference


@misc{Vanderleyden2012,
  author = {Vanderleyden, L. & Callens, M.},
  title = {Generaties en solidariteit in word en daad},
  year = {2012},
  url = {http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/publicaties/Publicaties/svr-studies/2012-09-14-svrstudie2012-1-solidariteit.pdf},
  timestamp = {03.01.2013},
  owner = {Saase},
  abstract = {Het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 roept op tot en wil initiatieven ontwikkelen voor een (meer) solidaire samenleving waarin mensen en groepen elkaar op diverse manieren ondersteunen, helpen of bijstaan. De voorliggende studie over generaties en solidariteit van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kadert in dit perspectief. Tevens sluit de studie aan bij het Europees Jaar 2012 over actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.