Publication


Martine Corijn and Christine Van Peer
Gezinstransities in Vlaanderen
2013,
URL, JabRef BibTex, Abstract
In de hoofdstukken 1 en 2 worden de gezinstransities en de -trajecten van Vlaamse mannen en vrouwen beschreven. In hoofdstuk 1 geeft Martine Corijn een eerste schets aan de hand van de veranderingen in de burgerlijke staat op basis van Rijksregistergegevens. Dit beeld op basis van de officieel geregistreerde transities (huwelijk, echtscheiding en overlijden van de huwelijkspartner) is zeer partieel, aangezien de gezinstrajecten van de nooit-gehuwden en de gezinstrajecten waarin ongehuwd samenwonen voorkomt geheel buiten beeld blijven. We weten bijvoorbeeld dat van alle koppels die in ons land in 2007 scheidden, het jaar vóór de scheiding slechts 55% gehuwd samenwoonde (Defever & Mortelmans, 2011). In hoofdstuk 2 wordt door Inge Pasteels, Edith Lodewijckx en Dimitri Mortelmans aan dit gebrek aan informatie verholpen door gebruik te maken van de data van de ‘Generations and Gender Survey’ (GGS). Zij kunnen voor mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen het reeds doorlopen gezinstraject schetsen, met tevens expliciete aandacht voor het starten van een ongehuwd samenwonen evenals voor het beëindigen ervan.

Reference


@misc{Corijn2013a,
  author = {Martine Corijn and Christine Van Peer},
  title = {Gezinstransities in Vlaanderen},
  year = {2013},
  month = {Feb},
  url = {http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/afbeeldingennieuwtjes/demografie/bijlagen/2013-12-02-svrstudie2013-2-gezinstransities.pdf},
  note = {Government Publication},
  timestamp = {22.08.2014},
  howpublished = {Online PDF file},
  abstract = {In de hoofdstukken 1 en 2 worden de gezinstransities en de -trajecten van Vlaamse mannen en vrouwen beschreven. In hoofdstuk 1 geeft Martine Corijn een eerste schets aan de hand van de veranderingen in de burgerlijke staat op basis van Rijksregistergegevens. Dit beeld op basis van de officieel geregistreerde transities (huwelijk, echtscheiding en overlijden van de huwelijkspartner) is zeer partieel, aangezien de gezinstrajecten van de nooit-gehuwden en de gezinstrajecten waarin ongehuwd samenwonen voorkomt geheel buiten beeld blijven. We weten bijvoorbeeld dat van alle koppels die in ons land in 2007 scheidden, het jaar vóór de scheiding slechts 55% gehuwd samenwoonde (Defever & Mortelmans, 2011). In hoofdstuk 2 wordt door Inge Pasteels, Edith Lodewijckx en Dimitri Mortelmans aan dit gebrek aan informatie verholpen door gebruik te maken van de data van de ‘Generations and Gender Survey’ (GGS). Zij kunnen voor mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen het reeds doorlopen gezinstraject schetsen, met tevens expliciete aandacht voor het starten van een ongehuwd samenwonen evenals voor het beëindigen ervan.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.