GGP Norge: Undersøkelsen om familie og arbeid

 

 

Fortell oss din historie!
Du har blitt invitert av Statistisk sentralbyrå (SSB) til å delta i undersøkelsen om familie og arbeid. Undersøkelsen er den norske utgaven av den internasjonale Generations and Gender Survey (GGS). Hovedmålet med undersøkelsen er å få bedre forståelse av familiedannelse og andre hendelser gjennom livsløpet til enkeltpersoner. Det vil gjøre det mulig for forskere å gi innsikt og svar på aktuelle samfunnsmessige og offentlige politiske utfordringer i Norge og i de fleste andre europeiske land. I Norge er du en av 15 000 personer i alderen 18 til 54 år som er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret av SSB til å svare på undersøkelsen. Dine svar er et viktig bidrag til ny relevant forsking rundt temaene arbeid og familie, levekår, parforhold, samspill mellom generasjoner og holdninger. Derfor ber vi deg om å delta i vår undersøkelse og at du deler din og din families livshistorie med oss. Vi kommer også til å spørre deg om dine personlige meninger om viktige sosiale spørsmål. Det tar omtrent 40 minutter å delta i undersøkelsen. Du kan ta en pause underveis og fortsette på et senere tidspunkt der du slapp sist, ved å fylle inn ditt bruker-ID igjen.

Opplysningene dine er sikre hos oss
SSB gjennomfører denne undersøkelsen i samarbeid med Netherlands Interdisiplinary Demographic Institut (NIDI), som er prosjektkoordinator for GGS. Slik sikrer vi at de ulike nasjonale undersøkelsene er utformet likt og åpner dermed opp for forskning og analyser som sammenligner resultatene på tvers av landene. Både SSB og NIDI garanterer for at dine data blir behandlet i samsvar med den norske statistikkloven og personopplysningsloven samt EUs Personvernforordning. Vi vil ikke knytte personopplysningene dine og kontaktinformasjonen din til svarene dine. Datamaterialet som samles inn, brukes kun til forskning og er kun tilgjengelige for autoriserte forskere ved godkjente forskningsinstitusjoner. Dataene vil brukes for statistiske sammenligninger, som gjennomsnittsverdier, fordelinger og korrelasjoner. Det vil aldri ble offentligjort svar fra den enkelte deltaker. Mer informasjon om databehandlingen finner du her www.ssb.no/GGP-svar. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.

Generations and Gender Programme
I Norge blir undersøkelsen finansiert av Barne- og Familiedepartementet, Arbeids- og Sosialdepartementet og Norges Forskningsråd. Som nevnt, er undersøkelsen om familie og arbeid den norske utgaven av den internasjonale Generations and Gender Survey, som blir utviklet av Generations and Gender Programme. Videoen (på engelsk) nedenfor gir en kort innføring i programmet. I tillegg finner mer informasjon om GGS og GGP her på www.ggp-i.org.

 

Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.