icon-home
Publication
Ugreninov, E.
Fører kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for hjelptrengende foreldre til høyt sykefravær? [Combining work and caregiving: does it predict sick leave?]
2012, Tidsskrift for velferdsforskning , 15 (3) , 192-207
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Ugreninov2012a,
  author = "Ugreninov, E.",
  title = "Fører kombinasjonen av yrkesaktivitet og omsorg for hjelptrengende foreldre til høyt sykefravær? [Combining work and caregiving: does it predict sick leave?]",
  year = 2012,
  journal = "Tidsskrift for velferdsforskning",
  volume = 15,
  number = 3,
  pages = "192-207",
  url = "https://fagbokforlaget.no/?isbn=080920521203"
}