icon-home
Publication
Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson
Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? [Informal caregiving – a barrier to female employment?]
2012, Søkelys på arbeidslivet01-02 / 2012 , 29 (1-2) , 97-110
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Kotsadam2012a,
  author = "Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson",
  title = "Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? [Informal caregiving – a barrier to female employment?] ",
  year = 2012,
  journal = "Søkelys på arbeidslivet01-02 / 2012",
  volume = 29,
  number = 1-2,
  pages = "97-110",
  url = "http://www.idunn.no/spa/2012/01-02/uformell_eldreomsorg_-_et_hinder_for_kvinner_paa_arbeidsmark"
}