icon-home
Publication
Mynarska, M.
Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych [Application of the Theory of Planned Behavior to explaining fertility intentions – measurement of the variables and its validity]
2012, Studia Psychologica , 12 (1) , 83-100
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Mynarska2012a,
  author = "Mynarska, M.",
  title = "Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych [Application of the Theory of Planned Behavior to explaining fertility intentions – measurement of the variables and its validity]",
  year = 2012,
  journal = "Studia Psychologica",
  volume = 12,
  number = 1,
  pages = "83-100",
  url = "http://studia.psychologica.uksw.edu.pl/en/node/162"
}