icon-home
Publication
Mynarska, M., Styrc, M.
Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka [Preferences and constrains. Factors that determine intention to have a first or second child]
2015, Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia , Scholar,
RIS, BibTex
Reference
@inbook{Mynarska2015b,
  author = "Mynarska, M., Styrc, M.",
  title = "Preferencje i ograniczenia.  Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka [Preferences and constrains. Factors that determine intention to have a first or second child]",
  year = 2015,
  booktitle = "Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia",
  publisher = "Scholar",
  pages = "105-131"
}