icon-home
Publication
Kraniauskiene, S.
Tapsmas suaugusiuojy: jaunimo socialine branda Lietuvoje (Becoming of Adult: Transition to adulthood in Lithuania)
2011, Gyventojy studijos. Lietuvos socialini? tyrim? centras , 2 (2) , 144
URL, RIS, BibTex
Reference
@techreport{Kraniauskiene2011,
  author = "Kraniauskiene, S.",
  title = "Tapsmas suaugusiuojy: jaunimo socialine branda Lietuvoje (Becoming of Adult: Transition to adulthood in Lithuania)",
  year = 2011,
  journal = "Gyventojy studijos. Lietuvos socialini? tyrim? centras",
  volume = 2,
  institution = "Gyventojy studijos. Lietuvos socialiniy tyrimy centras (Population Research. Lithuanian Social Research Centre)",
  number = 2,
  pages = "144",
  url = "http://www.demografija.lt/users/www/uploaded/mografijos/turiniai/kraniausk_turinys.pdf"
}