icon-home
Publication
Kucharová, V.
K otázce podmínenosti slad'ování rodiny a zamestnání individuálními a strukturálními factory [To the issue of conditionality of family and work reconciliation by individual and structural factors]
2010, Demografie [Demography] , 52 , 143-151
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Kucharova2010,
  author = "Kucharová, V.",
  title = "K otázce podmínenosti slad'ování rodiny a zamestnání individuálními a strukturálními factory [To the issue of conditionality of family and work reconciliation by individual and structural factors]",
  year = 2010,
  journal = "Demografie [Demography]",
  volume = 52,
  pages = "143-151",
  url = "www.czech-ggs.cz/file/94/kucharova_1_2010_demografie.pdf"
}