icon-home
Publication
Kucharová, V.
Vybrané souvislosti s?atkového a rodinného chování v ?R v mezinnárodním porovnání [Some circumstances of family behaviour in the Czech republic in cross-national comparison.].
2009, Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ro?ník [Reproduction of human capital II.] , Oeconomica, VŠE, Prague,
URL, RIS, BibTex
Reference
@inproceedings{Kucharova2009b,
  author = "Kucharová, V.",
  title = "Vybrané souvislosti s?atkového a rodinného chování v ?R v mezinnárodním porovnání [Some circumstances of family behaviour in the Czech republic in cross-national comparison.].",
  year = 2009,
  booktitle = "Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ro?ník [Reproduction of human capital II.]",
  publisher = "Oeconomica, VŠE, Prague",
  month = "Dec",
  url = "http://www.czech-ggs.cz/"
}