icon-home
Publication
Kurowska, Anna
Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania opieki nad malymi dziecmi – analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej
2012, Problemy Polityki Spolecznej. Studia i Dyskusje , 18 , 145-154
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Kurowska2012,
  author = "Kurowska, Anna",
  title = "Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania opieki nad malymi dziecmi – analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej",
  year = 2012,
  journal = "Problemy Polityki Spolecznej. Studia i Dyskusje",
  volume = 18,
  pages = "145-154",
  url = "http://recesja.icm.edu.pl/ips/problemyps/pps18/PPS18-Kurowska.pdf"
}