icon-home
Publication
Olga Nešporová
Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Cesko a Nizozemsko) [Independent living arrangements for the young - international comparison (Bulgaria, the Czech Republic, the Netherlands)].
2011, Fórum sociální politiky [Social Policy Forum] , 5 , 2-7
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Nesporova2011,
  author = "Olga Nešporová",
  title = "Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Cesko a Nizozemsko) [Independent living arrangements for the young - international comparison (Bulgaria, the Czech Republic, the Netherlands)].",
  year = 2011,
  journal = "Fórum sociální politiky [Social Policy Forum]",
  publisher = "FÓRUM sociální politiky",
  volume = 5,
  pages = "2-7",
  url = "https://www.vupsv.cz/wp-content/uploads/2021/03/Nesporova-Olga-Samostatne-bydleni-mladych-%E2%80%93-mezinarodni-komparace-Bulharsko-Cesko-a-Nizozemsko.-FSP_c.-3-2011.pdf"
}