icon-home
Publication
Nešporová, O.
Jak náboženství ovlivnuje rodinný život? : Rozdíly v chování a postojích k rodine mezi ceskými verícími a neverícími. [How religion affects family life? Differences in behavior and attitudes on families among Czech believers and non-believers.].
2010, Lidé mesta /Urban People , 12 , 61-88
URL, RIS, BibTex
Reference
@article{Nesporova2010,
  author = "Nešporová, O.",
  title = "Jak náboženství ovlivnuje rodinný život? : Rozdíly v chování a postojích k rodine mezi ceskými verícími a neverícími. [How religion affects family life? Differences in behavior and attitudes on families among Czech believers and non-believers.].",
  year = 2010,
  journal = "Lidé mesta /Urban People",
  volume = 12,
  pages = "61-88",
  url = "http://praha.vupsv.cz/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5Et4000=epccicso&gizmo%5Et4001=aw-1250&prefix%5Et4002=AU=&pft%5Et4003=*@depccicso.pfg&letdisp%5Et4006=BEG&jump%5Et4501=generic&db%5Et4700=gen&lang%5Et4902="
}