icon-home
Publication
Št'astná, A.
Plány na narození dítete a jejich realizace v ceské republice [Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic.]
2009, Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné souvislosti a vazby II [Reproduction of human capital II.] ,
URL, RIS, BibTex
Reference
@inproceedings{Stastna2009c,
  author = "Št'astná, A.",
  title = "Plány na narození dítete a jejich realizace v ceské republice [Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic.]",
  year = 2009,
  booktitle = "Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné souvislosti a vazby II [Reproduction of human capital II.]",
  month = "Dec",
  url = "http://kdem.vse.cz/resources/relik09/Prispevky_PDF/Stastna.pdf"
}