icon-home
Publication
Katarzyna Kocot - Górecka and Anna Kurowska
Znaczenie sytuacji rodzinnej, wzorców rodzinnych i postaw wobec kulturowych ról płci dla zatrudnienia matek małych dzieci w Polsce
2013, Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH,
URL, RIS, BibTex
Reference
@techreport{Górecka2013a,
  author = "Katarzyna Kocot - Górecka and Anna Kurowska",
  title = "Znaczenie sytuacji rodzinnej, wzorców  rodzinnych i postaw wobec kulturowych ról płci dla zatrudnienia matek małych dzieci w Polsce",
  year = 2013,
  institution = "Zeszyty naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH",
  number = 36,
  url = "http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/publikacje/Documents/Working_Paper/ISID_WP_36_2013.pdf"
}