Publication


Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson
Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? [Informal caregiving – a barrier to female employment?]
Søkelys på arbeidslivet01-02 / 2012, 2012
URL, JabRef BibTex, Abstract
Det er stor variasjon mellom europeiske land når det gjelder eldreomsorg og kjønnsnormer for hvem som tar hånd om familien. Denne studien bruker disse variasjonene til å undersøke betydningen av faktorer på makronivå for relasjonen mellom yrkesdeltakelse og omsorg. Ved å bruke data fra The European Community Household Panel (ECHP) finner vår studie at kvinners stilling på arbeidsmarkedet er negativt korrelert med uformell eldreomsorg. Effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, noe mindre i sentraleuropeiske land og minst i Norden. I tillegg viser vi at effekten på arbeidstilbudet er veldig liten for omsorgsgivere i Norge.

Reference


@article{Kotsadam2012a,
  author = {Andreas Kotsadam and Niklas Jakobsson},
  title = {Uformell eldreomsorg – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet? [Informal caregiving – a barrier to female employment?] },
  year = {2012},
  journal = {Søkelys på arbeidslivet01-02 / 2012},
  volume = {29},
  number = {1-2},
  pages = {97-110},
  url = {http://www.idunn.no/spa/2012/01-02/uformell_eldreomsorg_-_et_hinder_for_kvinner_paa_arbeidsmark},
  timestamp = {09.01.2015},
  abstract = {Det er stor variasjon mellom europeiske land når det gjelder eldreomsorg og kjønnsnormer for hvem som tar hånd om familien. Denne studien bruker disse variasjonene til å undersøke betydningen av faktorer på makronivå for relasjonen mellom yrkesdeltakelse og omsorg. Ved å bruke data fra The European Community Household Panel (ECHP) finner vår studie at kvinners stilling på arbeidsmarkedet er negativt korrelert med uformell eldreomsorg. Effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, noe mindre i sentraleuropeiske land og minst i Norden. I tillegg viser vi at effekten på arbeidstilbudet er veldig liten for omsorgsgivere i Norge.}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.