Publication


Mynarska, M.
Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych [Application of the Theory of Planned Behavior to explaining fertility intentions – measurement of the variables and its validity]
2012, Studia Psychologica, 12(1) , 83-100
URL, RIS, BibTex

Reference


@article{Mynarska2012a,
  author = "Mynarska, M.",
  title = "Wykorzystanie teorii planowanego zachowania w celu wyjaśnienia zróżnicowania intencji rodzicielskich – ocena operacjonalizacji i dobroci pomiaru zmiennych [Application of the Theory of Planned Behavior to explaining fertility intentions – measurement of the variables and its validity]",
  year = 2012,
  journal = "Studia Psychologica",
  volume = 12,
  number = 1,
  pages = "83-100",
  url = "http://studia.psychologica.uksw.edu.pl/en/node/162"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.