Publication


Mynarska, M., Styrc, M.
Preferencje i ograniczenia. Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka [Preferences and constrains. Factors that determine intention to have a first or second child]
Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Scholar, 2015,
JabRef BibTex

Reference


@inbook{Mynarska2015b,
  author = {Mynarska, M., Styrc, M.},
  title = {Preferencje i ograniczenia.  Czynniki determinujące intencje posiadania pierwszego i drugiego dziecka [Preferences and constrains. Factors that determine intention to have a first or second child]},
  year = {2015},
  booktitle = {Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia},
  publisher = {Scholar},
  pages = {105-131},
  timestamp = {02.12.2015},
  address = {Warsaw}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.