Publication


Kucharová, V.
Vybrané souvislosti s?atkového a rodinného chování v ?R v mezinnárodním porovnání [Some circumstances of family behaviour in the Czech republic in cross-national comparison.].
Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ro?ník [Reproduction of human capital II.], Oeconomica, VŠE, Prague, 2009,
URL, JabRef BibTex

Reference


@inproceedings{Kucharova2009b,
  author = {Kucharová, V.},
  title = {Vybrané souvislosti s?atkového a rodinného chování v ?R v mezinnárodním porovnání [Some circumstances of family behaviour in the Czech republic in cross-national comparison.].},
  year = {2009},
  booktitle = {Reprodukce lidského kapitálu. Vzájemné vazby a souvislosti - II. ro?ník [Reproduction of human capital II.]},
  publisher = {Oeconomica, VŠE, Prague},
  month = {Dec},
  url = {http://www.czech-ggs.cz/},
  timestamp = {30.04.2012},
  owner = {Barbuscia},
  address = {Prague, Czech Republic}
}
Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.