Generations & Gender Programme
In the Republic of Moldova

Background

The Republic of Moldova is going through a demographic transition characterized by a continuous ageing process, low fertility and out migration, especially of young population and of economically active population. To address these demographic challenges, the Government of the Republic of Moldova committed to develop evidence-based and people centered policies.

In this context, in 2018 the Ministry of Labour and Social Protection (MoLSP) in partnership with the United Nations Population Fund (UNFPA) launched the “Generations and Gender Programme in the Republic of Moldova” (GGP). The Program aims to provide high quality disaggregated data on demographic and societal changes and factors that influence people’s decisions and choices about their future. 

GGP is part of the Demographic Resilience Programme that aims to support and build the capacity of Moldovan Government in developing population and social policies and programmes to respond to demographic change, strengthen human capital and shape a prosperous future.

About the survey

The “Generations and Gender” Survey is the first and most comprehensive demographic survey conducted in the Republic of Moldova in 2020 as part of the Generations and Gender Programme. This study monitored demographic trends, behavioral and value system changes, intention to create a family, desired number of children, changes in family structure and others.

More than 10,000 people aged 15-79 years old from 153 localities of the country (except the territory of the Left-Bank of Dniester river) participated in the survey. The data collection process step by step can be accessed here.

The sample frame was drawn by the National Bureau of Statistics by using for the first time the GIS technologies. This innovation allowed to collect data in a digital format that contributed to the modernization of statistical system of the Republic of Moldova.

The GGS microdata are opened and can be accessed free of change by national and international researchers, representatives of CSOs, public authorities, academia and mass media. The GGS database can be requested here or visualized via an interactive platform here.

The GGS survey is a longitudinal survey conducted once in 3 years with the participation of the same panel of respondents in order to observe how things have changed over years. The respondents are to be visited again in 2023.

Animated video on GGS and Demographic Resilience

Strategic partners

The Generations and Gender Survey is implemented by the Ministry of Labour and Social Protection (MoLSP) in partnership with the United Nations Population Fund (UNFPA), the National Bureau of Statistics (NBS) and the Netherland Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI).

The survey was conducted with the financial support of the Ministry of Labour and Social Protection, India-UN Development Partnership Fund and UNFPA Moldova.

Targeted analysis and policy documents

The GGS data are currently used by the authorities to identify policy measures to transform the demographic crisis into an opportunity in order to strengthening the demographic resilience of the country. 5 policy documents were developed based on GGS evidence and other policy papers are in the development. 

In 2021, a Research Fellowship Programme was launched as part of the GGS Dissemination Action Plan with the purpose to enlarge the use of GGS data and create a community of researchers and demographers from the Republic of Moldova, Romania, Spain, Netherland, Great Britain, etc. 9 targeted in-depth analyses were developed and officially launched within a series of Public Debates to advocate for policy interventions needed to improve the quality of life in the Republic of Moldova.

  • Final GGS Report of the Generations and Gender Survey

Multimedia & visibility products

A series of visibility products were developed to showcase the main findings of the survey in a user-friendly language to make the results accessible to general public.

Human stories:

Informative short videos:

Infographics:

 

Programul Generații și Gen în Republica Moldova

Context

Republica Moldova trece printr-o tranziție demografică caracterizată prin: îmbătrânirea continuă, migrația populației, în special a tinerilor în căutarea de oportunități mai bune, fertilitatea scăzută. Acestea reprezintă doar câteva din provocările demografice pentru care Guvernul Republicii Moldova și-a propus să elaboreze politici care să fie centrate pe oameni și ferm fundamentate pe dovezi.

În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a lansat în anul 2018 Programul “Generații și Gen” în Republica Moldova (GGP).  Programul are drept scop să furnizeze informații dezagregate și calitative despre schimbările și fenomenele demografice, factorii care influențează deciziile și alegerile oamenilor cu privire la viitorul lor.

GGS este parte a Programului de Reziliență Demografică care oferă suport Guvernului din Republica Moldova să se adapteze schimbărilor demografice și să elaboreze politici care să răspundă necesităților oamenilor.

Despre studiu

Studiul „Generații și Gen” – primul și cel mai complex studiu demografic realizat în Republica Moldova în anul 2020, este parte componentă a Programului „Generații și Gen”. Acest studiu a monitorizat tendințele demografice, schimbările de comportament, modificările care au loc în sistemul de valori, intenția de a crea o familie, numărul dorit de copii, schimbările în structura familiei și altele.

Peste 10 mii de persoane în vârstă de 15-79 de ani din 153 de localități ale țării (cu excepția regiunii din stânga Nistrului) au participat la acest studiu. Modul în care a fost realizat GGS pas cu pas poate fi accesat aici.

Pentru prima dată, Biroul Național de Statistică, a utilizat Sistemul informațional Geografic în procesul de elaborare a eșantionului studiului. Inovația a permis colectarea datelor în format digital și modernizarea sistemului statistic din Republica Moldova.

Datele colectate sunt deschise și pot fi accesate gratuit de către cercetători naționali și internaționali, reprezentanți ai societății civile, autorități publice și mass media. Baza de date GGS poate fi solicitată aici sau vizualizată pe platforma interactivă aici.

Studiul GGS este unic, prin faptul că este realizat o dată la 3 ani, cu participarea acelorași persoane, pentru a vedea cum s-au schimbat lucrurile în decurs de 3 ani. Respondenții urmează a fi vizitați repetat în anul 2023.

Video animat  – GGS si Reziliența Demografică

Parteneri strategici

Studiul „Generații și Gen” este realizat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Biroul Național de Statistică (BNS) și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olanda (NIDI).

Realizarea studiului a fost posibilă grație suportului financiar oferit de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA Moldova.

Analize și documente de politici

Datele GGS sunt utilizate în prezent de către autorități pentru a identifica măsuri de transformare a crizei demografice într-o oportunitate și pentru a susține dezvoltarea țării. 5 documente de politici bazate pe dovezi, au fost deja elaborate și altele urmează a fi dezvoltate. 

În anul 2021, a fost lansat Programul de cercetare care facilitează crearea unei comunități de cercetători și demografi din Republica Moldova, Spania, Olanda, Marea Britanie, România etc. 9 analize aprofundate au fost elaborate și prezentate public în cadrul unor Dezbateri Publice pentru a identifica măsuri de politici care să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor din Moldova.

Materiale multimedia

Au fost elaborate o serie de materiale multimedia pentru a prezenta într-un limbaj accesibil publicului larg cele mai importante rezultate ale Studiului „Generații și Gen”.

Istorii umane:

Spoturi informative:

Infografice:

 

Start your research with GGP Data today

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.