icon-home
Publication
Matysiak, A., Mynarska, M.
Rodzicielstwo w kohabitacji
2012, Komitet Nauk Demograficznych PAN & Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spolecznej PAN,
URL, RIS, BibTex
Reference
@techreport{Matysiak2012,
  author = "Matysiak, A., Mynarska, M.",
  title = "Rodzicielstwo w kohabitacji",
  year = 2012,
  institution = "Komitet Nauk Demograficznych PAN & Komitet Nauk o Pracy i Polityce Spolecznej PAN",
  month = "Oct",
  url = "http://www.knd.pan.pl/images/stories/MatysiakMynarska_abstrakt_16-10.pdf"
}