icon-home
Publication
Tymicki, Krzysztof
Zamierzenia prokreacyjne a mozliwosc ich realizacji w kontekscie czynnikow biologicznych
2013, Instytut Statystyki i Demografii SGH,
URL, RIS, BibTex
Reference
@techreport{Tymicki2013,
  author = "Tymicki, Krzysztof",
  title = "Zamierzenia prokreacyjne a mozliwosc ich realizacji w kontekscie czynnikow biologicznych",
  year = 2013,
  institution = "Instytut Statystyki i Demografii SGH",
  number = 32,
  url = "http://www.sgh.waw.pl/instytuty/isd/publikacje/ISID_Working_Paper_Krzysztof_Tymicki.pdf"
}