Publication


Hubatková, Barbora, Martin Kreidl, Martina Štípková, and Ladislav Rabušic
Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí [Effect of parental separation on cildren's educational attainment]
2012, Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. [Transformation of partnerships. Life trajectories and partnerships in Czech society], Sociologické nakladatelství,
RIS, BibTex

Reference


@inbook{Hubatková2012a,
  author = "Hubatková, Barbora, Martin Kreidl, Martina Štípková, and Ladislav Rabušic",
  title = "Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí [Effect of parental separation on cildren's educational attainment]",
  year = 2012,
  booktitle = "Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. [Transformation of partnerships. Life trajectories and partnerships in Czech society]",
  publisher = "Sociologické nakladatelství",
  pages = "178-193",
  month = "Jun"
}

Subscribe to our Mailing List!

Fill the form below with your contact information to receive our monthly GGP at a glance newsletter.